MENY

Stöd till lokal patientsamverkan

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro gör under 2019 en satsning på samverkan mellan olika patientföreningar i vår sjukvårdsregion. Respektive region/landsting kan äska om sammanlagt 100 000 kronor för samverkansprojekt.

Kriterier och ansökan

För att få beviljat ekonomiskt stöd från RCC ska samverkansprojektet uppfylla en del kriterier, bland annat följande:

  • Projektet ska vara ett samarbete mellan minst tre, men gärna fler, patientföreningar inom cancerområdet i regionen/landstinget. Endast ett projekt per region/landsting kommer beviljas medel.
  • En fysisk mötesplats ska finnas tillgänglig för att bedriva aktiviteter som samtalsgrupper, föreläsningar, fysisk aktivitet och skapande verksamhet.
  • Projektet ska vara tillgänglig för alla cancerpatienter och närstående i regionen/landstinget, oavsett diagnos och föreningstillhörighet.
  • RCC ger inte stöd till aktiviteter som hör till hälso- och sjukvårdens ansvarsområde.

Samtliga kriterier och vidare information om hur ansökan går till hittar du i projektdirektivet nedan.

Projektdirektiv för lokal patientsamverkan i Uppsala Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utöver att ta del av projektdirektiven ska du tillsammans med övriga projektdeltagare fylla i en projektplan som tillsammans med ansökan skickas in till RCC Uppsala Örebro.

Mall för projektplan - lokal patientsamverkan (word, öppnas i nytt fönster)

Projekt som beviljats stöd

Hittills har följande samverkansprojekt beviljats stöd från RCC Uppsala Örebro.

  • Livsgnistan, Örebro

Läs mer om projekten

Här samlar vi information och berättelser kring de projekt som startats i Uppsala-Örebroregionen.

Livsgnistan slår upp dörrarna i Örebro

Kontakt

porträtt

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare


Faktaägare: Annika Larsson
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 7 november 2018