Barncancersatsningen i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och SKR pågår det i Uppsala Örebro sjukvårdsregion ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av RCC Uppsala Örebro.

Den avancerade barncancervården i sjukvårdsregionen utförs vid barnonkologiskt centrum i Uppsala, dit samtliga regioner vänder sig för vård (gäller ej Värmland som inom barncancer samarbetar med Västra Götalandsregionen). Övriga regioner erbjuder kompletterande barnonkologisk verksamhet av olika komplexitetsgrad.

Som en del av 2019 års överenskommelse och som komplement till den nationella rapporten togs en sjukvårdsregional rapport om barncancervården fram och lämnades till Socialdepartementet i november 2019. Rapporten beskriver de utmaningar som finns i sjukvårdsregionen utöver de som beskrivs i den nationella rapporten.

Barncancerrapport Uppsala Örebro (pdf, nytt fönster)

Fyra delprojekt

I 2019 och 2020 års överenskommelser finns ekonomiska medel för att stärka barncancervården. Det har möjliggjort initiering av fyra delprojekt för en förbättrad barncancervård i sjukvårdsregionen. RCC Uppsala Örebro är projektägare och det finns en projektorganisation med projektledare och styrgrupp tillsatt i syfte att få driv i satsningen och stötta de delprojekt som initieras.

Delprojekt i barncancersatsningen

Projektorganisation barncancersatsningen (pdf, nytt fönster)