MENY

Regional vårdprocessgrupp för cancerrehabilitering

Den regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering arbetar för att öka kunskapen om cancerrehabilitering och det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering vid enheter/kliniker där cancerpatienter behandlas.

Målet är att erbjuda cancerpatienterna rehabilitering av god kvalité utifrån nationellt framtagna mål och att utveckla stödet till närstående. Cancerrehabilitering ska tydliggöras i varje vårdprocess inom Uppsala-Örebroregionen.

Regional arbetsgrupp för barn som anhöriga

Den regionala arbetsgruppen för barn som anhöriga har från och med 1 januari 2016 ingått i vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering. Gruppen arbetar med att stimulera förbättringsarbete inom cancervården för barn som anhöriga så att deras behov av information, råd och stöd beaktas enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Processledare

Emma Ohlsson-Nevo

Forskningshandledare/sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Emma Nisukangas

dietist

Gävle Sjukhus

 

Eva Eliasson

fysioterapeut

Centralsjukhuset Karlstad

Fatane Salehi

utredare

Akademiska sjukhuset Uppsala

Jan Lexell

professor och överläkare

Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Joanna Frisk

fysioterapeut

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Linda Löfbom

fysioterapeut lungkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Linda Vilhelmsson

kurator

Falu lasarett

Silvia Husum de Utjés

fysioterapeut

Västmanlands sjukhus, Västerås

Susanne Hellerstedt Börjesson

utvecklingsledare

Landstinget Dalarna

Susanne Spörk

sjuksköterska ger rehabkliniken

Nyköpings lasarett

Arbetsgrupp för barn som anhöriga

Anne-Mari Hedbom

kurator

Centralsjukhuset Karlstad

 

Gunilla Apell

barnkonventionssamordnare

Hälso- och sjukvårdsenheten Dalarna

Jenny Kolb

sjuksköterska

Palliativa enheten, Gävle Sjukhus

Johanna Joneklav

kurator onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Åsa Svensson

sjuksköterska

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

 

 

Patientföreträdare

Johan Dahl

våprocessgrupp cancerrehabilitering

ILCO Dalarna

 

Peter Amnell

vårdprocessgrupp cancerrehabilitering

Cancerföreningen Gävleborg


Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 27 november 2018