Informationsmaterial och länkar

Här hittar du informationsmaterial, länkar och andra hjälpmedel.

Informationsmaterial

Stöd för dig i teamet runt patienten med cancer:

Broschyr för webbvisning (pdf).  

Broschyr för utskrift (pdf) (Välj liggande format, dubbelsidig utskrift.) 

Utskriftsversion för dig som vill skriva ut en sida i taget (och sätta ihop broschyren själv). (pdf)

"Fyra viktiga frågor, stöd och inspiration för dig som i ditt arbete möter patienter med cancer" (lyfter frågor som ibland kan vara svåra att tala om)

Övrigt:
 "Cancerrehabilitering i vårdprocesser", arbetsmaterial cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering - folder (pdf)

Om distress-termometern

Mallar

Mall för rehabiliteringsplan

Mall för kontaktvägar till rehabiliteringsprofession

Presentationsmaterial

Denna Power Point-presentation är framtagen av VP-gruppen för cancerrehabilitering och får användas fritt. Komplettera gärna med eget material.

Länkar

Cancerrehabilitering - ett förhållningssätt (film)

Nära cancer – en hemsida med resurser för barn och unga som närstående

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

CancerRehabFonden - ideell organisation som arbetar för att ge människor rehabilitering efter cancerbehandling.

Läs mer om kontaktsjuksköterskans roll

Hjälp och stöd på 1177 Vårdguiden

Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 5 februari 2018