Skandionkliniken

Skandionkliniken är Nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning och minskar risken för att friska organ skadas. 

Metoden kan tillämpas vid de vanligaste cancerformerna och har fördelar när man behandlar i närheten av strålkänslig vävnad. Vid strålbehandling av barn minskar dessutom risken för nya strålorsakade tumörer. Alla barn i Sverige som ska strålbehandlas kommer därför att erbjudas behandling med den nya tekniken.

Kliniken finns i Uppsala och drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus. Den första patienten har behandlats under 2015. Skandionkliniken är dimensionerad för 1000 patienter per år, för att senare kunna byggas ut.

Faktaägare: Ordförande i nationella arbetsgruppen
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 14 augusti 2017