MENY

Kliniska studier

För att underlätta och förbättra möjligheterna till klinisk cancerforskning har en modell för en regional gemensam service vid intresseförfrågan och hantering av kliniska prövningar tagits fram.

Bakgrunden till arbetet är verksamheternas önskemål om en mer samordnad funktion runt kliniska prövningar i Uppsala-Örebroregionen. Även industrins och akademins behov av ett större patientunderlag och en snabbare initial hantering ligger till grund för denna verksamhet.

 


Faktaägare: Sonja Eaker, Enhetschef för Regionalt biobankscentrum (RBC), RCC Uppsala Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017