MENY

Biobanksforskning Uppsala Örebro

Regionalt biobankscentrum (RBC) är ett sjukvårdsregionalt kompetenscentrum för landstingens/regionernas biobanksorganisation, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet i frågor som berörs av biobankslagen. Detta sker bland annat genom rådgivning, att tillhandahålla informationsmaterial och administrera hanteringen av tillgång till prov i vissa multicenterstudier. RBC samordnar även flera sjukvårdsregionala och nationella projekt för att förbättra möjligheterna att bedriva medicinsk forskning involverande biobanksprov.

RCC och RBC Uppsala Örebro samarbetar i ett flertal frågor som berör studier, utvecklingsprojekt och satsningar på infrastruktur för insamling av prov för forskning.

I varje landsting/region i sjukvårdsregionen finns det en biobankssamordnare som kan ge råd och stöd gällande tillgång till prov och provinsamling i det egna landstinget/regionen.

Mer information om forskning på biobanksprov samt kontaktuppgifter till landstingens/regionernas biobankssamordnare finns på Regionalt biobankscentrums hemsida samt på Nationella Biobanksrådets hemsida.

Kontakt

Regionalt biobankscentrum

Uppsala Örebro

Kontakt

porträtt

Therese Fagerqvist

projektkoordinator/samordnare

RBC Uppsala Örebro


Faktaägare: Sonja Eaker, Enhetschef för Regionalt biobankscentrum (RBC), RCC Uppsala Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017