Datauttag från cancerregistret

Här hittar du information om hur du beställer data ur cancerregistret för kvalitetssäkring och forskning. Beställningen kan göras på nationell eller regional nivå. Du använder olika blanketter för ändamålen.

Vid uttag för forskningssyfte krävs redovisning av projektplan, etikansökan samt ett dokumenterat godkännande från Etikprövningsnämnderna (EPN).

Etikprövningsnämnderna

Begäran om uttag från det nationella cancerregistret görs på en blankett från Socialstyrelsen och skickas direkt till myndigheten.

Beställ statistik/datatuttag hos Socialstyrelsen

Regionala datauttag från cancerregistret

Regionala cancercentrum kan lämna ut data från det regionala cancerregistret för kvalitetssäkring och forskningsändamål. Regionala uttag görs enligt respektive RCC:s rutiner.

Ansökan om datauttag från regionalt cancerregister, (pdf nytt fönster)

 


Gemensam information uppdaterad: 26 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 26 september 2018