MENY

Inrapportering Uppsala Örebro

Lagstadgad canceranmälan

Cancerregistret är ett hälsodataregister på Socialstyrelsen, vars syfte är att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid.

Uppgiftsskyldigheten till cancerregistret regleras i lagen om hälsodataregister (1998:543) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret (HSLF-FS 2016:7).

Vem har uppgiftsskyldighet?

Alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, vilket innefattar region/landsting, kommuner och privata vårdgivare. Det är vårdorganisationen som ska se till att det finns en bra infrastruktur för att lämna in uppgifterna.

Vad skall rapporteras?

Alla nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd som upptäcks vid klinisk diagnostik (innefattar även bilddiagnostik), morfologisk undersökning, annan laboratorieundersökning och klinisk obduktion.

  • Alla maligna tumörer inklusive hematologiska maligniteter
  • Premaligna tumörer av typ grav atypi/dysplasi, samt epiteliala och melanocytära in situ förändringar
  • Vissa godartade tumörer och tumörliknande tillstånd (se §5)
  • Förändringar som inger stark misstanke om malignitet
  • Ändringar avseende tidigare rapporterade uppgifter (förtydligad diagnos, annan diagnos, avskriven malignitet)

Vem anmäler?

Anmälan skall ske både av den för vården ansvariga läkaren och av den läkare som morfologiskt eller vid annan laboratorieundersökning fastställt en anmälningspliktig diagnos.

OBS! Att tumörer som endast diagnostiserats kliniskt eller med bilddiagnostisk också skall anmälas

Hur går anmälan till?

Anmälan skickas till Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Från klinisk verksamhet:

Från övriga rapporterande enheter:

  • Enligt särskild rutin
  • Uppgifter om basalcellscancer (basaliom) ska anmälas av patologavdelning direkt till Socialstyrelsen

Frågor

  • Vid frågor kontakta oss på telefonnummer: 018-15 19 10 eller direkt till de registeradminstratörer som finns listade i högerspalten.

Mer information om anmälan till Cancerregistret

Anmälan via kvalitetsregister eller via canceranmälningsblanketten

Sammanfattning och kommentarer till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret

Om rapportering till Cancerregistret respektive kvalitetsregister

Beställ ett tryckt exemplar

 

 

porträtt

Anette Johansson

registeradministratör (ej i tjänst)

porträtt

Carina Bodin

registeradministratör (ej i tjänst)


Faktaägare:Mats Lambe, professor/enhetschef, RCC Uppsala Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 17 april 2018