MENY

Topplista Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro publicerar topplista över inrapportering till cancerregistret (Regionalt tumörregister).

I och med ökade krav på lättåtkomliga underlag för utvecklingen av cancervården baserat på aktuell statistik behöver inrapporteringsrutinerna till cancerregistret skärpas. Det är av stor vikt att canceranmälningar görs kontinuerligt och inom rimlig tid. RCC Uppsala Örebro publicerar nu ”Topplistan” där alla kliniker har möjlighet att följa utvecklingen av sin inrapportering. Listan är begränsad till kliniker med tio eller fler fall under aktuell redovisningsperiod. 

Den nu publicerade listan är baserad på ett datauttag den 29 januari 2018 avseende diagnosperioden 2017-01-01 till 2017-12-31 och visar att inrapporteringshastigheten varierar kraftigt mellan olika sjukhus och kliniker. Då canceranmälningar kontinuerligt kommer in till RCC kan topplistan aldrig ge en helt exakt bild av det aktuella läget. Den bör istället ses som en översiktlig redovisning där utvecklingen på respektive enhet kan följas över tid. Topplistan kommer att publiceras fyra gånger per år.

Bakgrund

Alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården omfattas av uppgiftsskyldighet till cancerregistret. Både ansvarig läkare och den patolog/cytolog som diagnostiserar en nyupptäckt tumör ska anmäla till registret. Uppgifterna rapporteras först till det regionala tumörregistret RTR (på respektive regionalt cancercentrum) där uppgifterna kontrolleras. När anmälan inkommit från patolog efterfrågas vid behov anmälan från kliniken. En gång per år rapporterar respektive regionalt tumörregister inkomna uppgifter till Socialstyrelsen som administrerar det nationella cancerregistret.

Frågor rörande listan besvaras av Mats Lambe.

Aktuell topplista

Datauttag den 29 januari 2018

Diagnosperiod 2017-01-01 - 2017-12-31

Datauttag den 29 januari 2018

Diagnosperiod 2016-01-01 - 2016-12-31

Tigidare utgivna topplistor

Datauttag den 24 april 2017

Diagnosperiod 2016-01-01 - 2016-12-31

Datauttag den 24 april 2017

Diagnosperiod 2015-01-01 - 2015-12-31

Datauttag den 22 mars 2017

Diagnosperiod 2016-01-01 - 2016-12-31

Kontakt

porträtt

Mats Lambe

professor/funktionschef

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 21 december 2018