Landstingens och regionernas handlingsplaner och redovisningar

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna handlingsplaner och redovisningar till Socialdepartementet. 

I våras lämnade landsting och regioner in en handlingsplan till Socialdepartementet, i enlighet med den mall som togs fram nationellt.
Mall för landstingens handlingsplan för kortare väntetider 2017 (pdf).

Senast den 1 november 2017 ska landstingen lämna in en redovisning för genomförandet av handlingsplanen. En nationellt enhetlig mall för redovisningen har också tagits fram. 
Mall för redovisning av SVF-arbetet i landsting och regioner (pdf)

Handlingsplaner och redovisningar hittar du via navigeringen till vänster.


Gemensam information uppdaterad: 8 juni 2017