Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA

Arbetsgruppen för kvalitetsregister och IT, AKI, samordnar och leder arbetet med nationella kvalitetsregister inom cancerområdet och den tekniska plattformen INCA. Idag finns ett tjugotal nationella kvalitetsregister inom cancerområdet.

Programförklaring

  • RCC verkar för en professionell och resurseffektiv organisation för stöd till kvalitetsregister och forskningsregister på cancerområdet.
  • Med INCA-plattformen som verktyg verkar RCC för att dessa register används för patientfokuserad verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och forskning inom cancervården.
  • RCC kommer att upprätthålla en tydlig, kompetent och hållbar organisation för drift, utveckling och support av INCA.

Ordförande AKI

Lena Damber

Nationell samordnare kvalitetsregister/INCA

RCC Norr

 

Ledamöter

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm — Gotland

Maria Rejmyr Davis

enhetschef

RCC Syd

Marita Wormén

produktägare

RCC Sydöst

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

Mats Lambe

professor/funktionschef

RCC Uppsala Örebro

 

Adjungerad

Torbjörn Eles

IT-ansvarig

RCC Väst

 

Faktaägare: Lena Damber, nationell samordnare kvalitetsregister och INCA, RCC Norr
Gemensam information uppdaterad: 13 september 2017