Nivåstrukturering i Uppsala Örebro

Här finns information och rapporter kring arbetet med den sjukvårdsregionala nivåstruktureringen i Uppsala Örebro sjukvårdsregion.

Genomförandeplan

Nedan hittar du den genomförandeplan som tagits fram av RCC Uppsala Örebros styrgrupp. Planen beskriver hur Samverkansnämndens beslut om regional nivåstrukturering inom cancervården ska genomföras i sjukvårdsregionen.

Genomförandeplan av beslut om regional nivå strukturering inom cancervården (pdf, öppnas i nytt fönster)

Lägesrapport

I lägesrapporten hittar du antalet individer som under 2010 - 2017 insjuknat i de cancerdiagnoser för vilka det finns beslut om regional nivåstrukturering. Även några andra diagnoser redovisas.

Läs gärna inledningen i rapporten så att du får maximalt utbyte av den. Det förtjänar att påpekas att antalet ingrepp som redovisas i vissa fall kan vara i underkant eftersom rapporteringen inte alltid är komplett. Det får tjäna som en påminnelse hur viktigt det är att vår rapportering sköts på ett optimalt sätt.

Lägesrapporten hittar du via länken nedan.

Lägesrapport nivåstrukturering Uppsala Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)