MENY

Reviderade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ses över under 2019 och uppdateras vid behov. Vid större ändringar skickas vårdförloppen på remiss.

Remissrunda för reviderade SVF

Den 15 september - 15 oktober är fyra reviderade standardiserade vårdförlopp på remiss. Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna.

Vårdprogram och vårdförlopp på remiss

Vårdförlopp för införande under 2020

Standardiserade vårdförlopp som har reviderats av arbetsgrupperna fastställs av RCC i samverkan och publiceras löpande här. Regionerna har inte i uppgift att införa förändringarna förrän under 2020.

Ändringar i kodningsvägledningen

Om fastställda ändringar i vårdförloppen medför justeringar av kodningsvägledningen kommer de att presenteras här. I juni 2019 uppdaterades kodningsvägledningen med ett förtydligande som gäller direkt. Det rör kodningen vid BCG- och mitomycinbehandling vid cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

Mätning och kodning standardiserade vårdförlopp


Faktaägare: Helena Brändström
Gemensam information uppdaterad: 16 september 2019