Standardiserade vårdförlopp i Uppsala-Örebroregionen

Landsting/regioner i Dalarna, Region Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Värmland, Västmanland och Region Örebro län arbetar med att minska väntetiderna och regionala skillnader, och att förbättra kvalitén i cancervården. I detta ingår införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF).

RCC:s uppdrag är att stödja, stimulera och hålla samman arbetet med införandet av SVF. För införandet av vårdförloppen ansvarar respektive landsting/region samt andra berörda verksamheter.

Lokala projektledare i landstingen/regioner som cancervården kan kontakta när det gäller länsspecifika frågor kring SVF. 

Anne Genander

projektledare, utvecklingsenh HoS

Landstinget Sörmland

Bitte Kans

projektledare

Landstinget Dalarna

Eivor Niva

projektledare

Region Örebro län

Eva Eriksson

utvecklingsledare

Landstinget Värmland

Lena Burström

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Västmanland

Lotten Blomqvist

samordnare Cancerrådet

Region Uppsala

Per Fessé

cancersamordnare

Region Gävleborg

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 8 november 2017