MENY

Standardiserade vårdförlopp i Uppsala-Örebroregionen

Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Landstinget Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län arbetar med att minska väntetiderna och regionala skillnader, och att förbättra kvalitén i cancervården. I detta ingår införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF).

RCC:s uppdrag är att stödja, stimulera och hålla samman arbetet med införandet av SVF. För införandet av vårdförloppen ansvarar respektive landsting/region samt andra berörda verksamheter.

Lokala projektledare i landstingen/regioner som cancervården kan kontakta när det gäller länsspecifika frågor kring SVF. 

Anne Genander

projektledare, utvecklingsenh HoS

Landstinget Sörmland

Bitte Kans

projektledare

Landstinget Dalarna

Eivor Niva

projektledare

Region Örebro län

Eva Eriksson

utvecklingsledare

Landstinget Värmland

Lena Burström

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Västmanland

Per Fessé

cancersamordnare

Region Gävleborg


Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 17 april 2018