MENY

Standardiserade vårdförlopp i Uppsala-Örebroregionen

Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län arbetar med att minska väntetiderna och regionala skillnader, och att förbättra kvalitén i cancervården. I detta ingår införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF).

RCC:s uppdrag är att stödja, stimulera och hålla samman arbetet med införandet av SVF. För införandet av vårdförloppen ansvarar respektive region samt andra berörda verksamheter.

Kontaktuppgifter till lokala projektledare i regionerna som cancervården kan kontakta när det gäller länsspecifika frågor kring SVF hittar du nedan.

Anne Genander

projektledare, utvecklingsenh HoS

Region Sörmland

Bitte Kans

projektledare

Region Dalarna

Eivor Niva

projektledare

Region Örebro län

Eva Eriksson

utvecklingsledare

Region Värmland

Lena Burström

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Västmanland

Per Fessé

cancersamordnare

Region Gävleborg


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 7 februari 2019