Nivåstrukturering

Komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer koncentreras till färre ställen, såväl regionalt som nationellt. På nationell nivå innebär det färre ställen i landet än sex. Regionalt betyder det att vård och behandling ges vid ett fåtal ställen per sjukvårdsregion.

Kirurger opererar

Avancerad sarkombehandling föreslås bli koncentrerad till tre ställen

Regionala cancercentrum i samverkan rekommenderar landsting och regioner att koncentrera avancerad behandling vid sarkom till tre vårdenheter i landet. Förutsatt att landstingen beslutar i enlighet me RCCs rekommendation kommer nationella vårdenheter att etableras vid Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus, med start den 1 november 2018.

RCCs beslutsrekommendation om koncentration av avancerad sarkombehandling (pdf)

Tio cancerbehandlingar nationellt koncentrerade

Tio cancerbehandlingar (förutom den nu rekommenderade sarkombehandlingen) är nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus. Se alla nationella vårduppdrag och nationella vårdenheter där de ska utföras.


Regionalt innehåll


Nivåstrukturering i Uppsala-Örebroregionen

Läs om arbetet med nivåstrukturering i Uppsala-Örebroregionen i UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO - Cancerplan 2016-2018 (kap 5).

 


Faktaägare: Stefan Rydén
Gemensam information uppdaterad: 8 februari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 8 november 2017