Nationella vårdenheter

I dagsläget har totalt tio komplicerade cancerbehandlingar beslutats eller rekommenderats för nationell nivåstrukturering. De nationella vårduppdragen är fördelade till landets samtliga sju universitetssjukhus.

Beslutade nationella vårdenheter och uppdrag

Akademiska sjukhuset
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan

Karolinska Universitetssjukhuset
Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer
Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer
Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer

Norrlands Universitetssjukhus
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer
Kirurgi i botande syfte vid analcancer
Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom
Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer
Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer 

Skånes Universitetssjukhus
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd
Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer

Kirurgi i botande syfte vid analcancer
Kirurgi i botande syfte vid peniscancer

Universitetssjukhuset Linköping
Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer

Universitetssjukhuset Örebro
Kirurgi i botande syfte vid peniscancer

Faktaägare: Stefan RydénStefan Rydén
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 9 mars 2018

Regionalt