MENY

Palliativ vård Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppen för palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen arbetar för att alla patienter ska ha tillgång till palliativ vård som är jämlik och av god kvalitet.

Gruppen arbetar med utvecklingen av palliativa råd i sjukvårdsregionen som idag är etablerade i fem av sju regioner/landsting. Råden ska arbeta för att stärka samverkan mellan kommuner och landsting och för att få den palliativa vården fungera på ett jämlikt sätt i hela regionen. 

Vårdprocessgruppen analyserar och diskuterar regelbundet sjukvårdsregionens resultat i Palliativregistret bland annat för att ha underlag till förbättringsarbete. 


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 31 maj 2018