Regional vårdprocessgrupp för palliativ vård

I vårdprocessgruppens uppdrag ingår bland annat att tolka och sprida kunskap om nationella riktlinjer och nationella vårdprogram, definiera och utveckla vårdprocessen utifrån kvalitetsregistret, stärka patientens ställning samt arbeta med kompetensförsörjning och kunskapsöverföring. Målet är att skapa en jämlik palliativ vård som genomgående håller hög kvalitet.

Vårdprocessgruppen arbetar utifrån den gemensamma uppdragsbeskrivning som givits alla vårdprocessgrupper i regionen. Vad som särskiljer gruppens arbete från övriga vårdprocessgruppers är att det inte enbart riktar sig till cancerpatienter, utan till alla som är i behov av palliativ vård i regionen.

Processledare

Vakant

Ledamöter

Ann Dalius Isenberg

geriatrik/palliativ sektion

Universitetssjukhuset Örebro

 

Anna Åström

sjuksköterska

SSIH, Strängnäs

Annika Karlsson

onkolog

SSIH, Strängnäs

Cristina Jönsson

samordnare palliativa frågor

Centralsjukhuset Karlstad

Eva Mattsson Callh

kurator

SSIH, Katrineholm

Maria Hammarlund

sjuksköterska, palliativa teamet

Bollnäs sjukhus, Bollnäs

Viktoria Khalili

MAS

Karlstad kommun, Värmland

Åsa Sporre Dufva

sjuksköterska, palliativ koordinator

Karlskoga och Örebro kommun

Adjungerad

Agneta Holtz

barnläkare

Västmanlands sjukhus Västerås

 

 

Patientföreträdare

Maude Andersson

vårdprocessgrupp palliativ vård

Gynsam Musslan Värmland

 

Peter Nordebo

vårdprocessgrupp palliativ vård

ILCO Gävleborg

Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 9 oktober 2018