Regional vårdprocessgrupp för palliativ vård

I vårdprocessgruppens uppdrag ingår bland annat att tolka och sprida kunskap om nationella riktlinjer och nationella vårdprogram, definiera och utveckla vårdprocessen utifrån kvalitetsregistret, stärka patientens ställning samt arbeta med kompetensförsörjning och kunskapsöverföring. Målet är att skapa en jämlik palliativ vård som genomgående håller hög kvalitet.

Vårdprocessgruppen arbetar utifrån den gemensamma uppdragsbeskrivning som givits alla vårdprocessgrupper i regionen. Vad som särskiljer gruppens arbete från övriga vårdprocessgruppers är att det inte enbart riktar sig till cancerpatienter, utan till alla som är i behov av palliativ vård i regionen.

Processledare

Vakant
Vid frågor kontakta Erika Häggström. 

Ledamöter

Agneta Roos

MAS

Köping

 

Anders Olsson

MAS

Forshaga kommun

Ann Dalius Isenberg

geriatrik/palliativ sektion

Universitetssjukhuset Örebro

Cristina Jönsson

samordnare palliativa frågor

Centralsjukhuset Karlstad

Lil-Marie Sandin

fysioterapeut specialistvård

Gävle Sjukhus

Madeleine Forsberg

läkare ger rehabkliniken

Nyköpings lasarett Nyköping

Maria Hammarlund

sjuksköterska, palliativa teamet

Bollnäs sjukhus, Bollnäs

Maud Karlsson

verksamhetschef spec palliativ vård

Landstinget Dalarna

Rigmor Jonsson

kurator paramedicin

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Sofia Dettmann

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Åsa Sporre Dufva

sjuksköterska, palliativ koordinator

Karlskoga och Örebro kommun

 

 

Adjungerad

Agneta Holtz

barnonkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

 

 

Patientföreträdare

Maude Andersson

vårdprocessgrupp palliativ vård

Gynsam Musslan Värmland

 

Peter Nordebo

vårdprocessgrupp palliativ vård

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 18 december 2017