Till regionspecifikt innehåll

Informationsstöd för gynekologisk cellprovskontroll

Materialet nedan är avsett att använda som informationsstöd inom screeningverksamhet med gynekologisk cellprovskontroll i samband med införande av det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

Innehållet ger svar på vanliga frågor och är framtagen med grafisk profil för 1177 Vårdguiden för användning i hela landet. Folderns format bygger på ett A4-ark med dubbelsidigt tryck som viks i tre delar (se pdf-filerna nedan).Språket är enkelt formulerat och bilderna har en bredd i motiven för att inkludera så många olika screeningdeltagare som möjligt. Folderns titel är "Du har nyss tagit ditt cellprov. Bra gjort!”. Avsikten med innehållet är att ge positiv uppmuntran till den som nyss tagit sitt prov och att genom fakta dämpa eventuell oro. 

Tanken är att foldern ska lämnas till screeningdeltagare i samband med provtagningen. Den ger svar på vanliga frågor om cellförändringar och HPV, informerar om provet kan ge olika svar, och förklarar varför det är viktigt att gå på sina kontroller vid varje kallelse.

Foldern har tagits fram vid Regionalt cancercentrum väst som är stödjande RCC för det nationella arbetet med cervixcancerprevention. Innehållet är framtaget i ett nära samarbete mellan barnmorska, gynekolog och kommunikationsstrateg. Det har även stämts av med såväl expertis inom nationella arbetsgruppen för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx) som representanter för 1177 Vårdguiden samt regionernas informationsdirektörsnätverk.

Innehållet i foldern kan komma att ses över och vid behov revideras i samband med att det nationella vårdprogrammet revideras.

Urval av sidor från foldern

Ladda ner filer för tryck eller digital användning

Kontakta kommunikatör inom din region för stöd och hjälp med beställning av tryck och/eller publicering av pdf-fil för digital användning.

För tryck rekommenderas matt papper, pappersvikt 150 g.

Packad indesign-fil (.zip, komprimerad mapp)
Pdf-fil för tryck (inkl. skärmärken och utfall)
Pdf-fil för visning på skärm eller utskrift (uppslag)
Pdf-fil för visning på skärm (enkelsidig) 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Beställ tryckta exemplar

Verksamheter inom Västra sjukvårdsregionens screeningverksamhet med gynekologisk cellprovskontroll kan beställa foldern ”Du har nyss tagit cellprov. Bra gjort!” kostnadsfritt direkt via Adress- och distributionscentrum, Västra Götalandsregionen:
https://regionservice.vgregion.se/adc, sök på "cellprov".

 

Tips på webbsidor med patientinformation

 

Kontakt vid frågor om kallelser och tider för cellprovskontroll 

I Västra Götalandsregionen kallas kvinnor från regionens kallelsekansli.
De kan svara på frågor om kalleser och ombokningar.

Västra Götalandsregionens kallelsekansli

 

Skärgårdsgatan 4, plan4, 414 58 Göteborg


I Region Halland kallas kvinnor från laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid Hallands sjukhus, Halmstad.

Patologi Halland

Sekretariat

Klinisk Patologi och Cytologi, plan 4, m...

Ombokning i Region Halland sker via Mina vårdkontakter
Mer information finns på, 1177 Vårdguiden, Halland:
http://www.1177.se/halland/cellprov