Kvalitetsrapporter

Nationella rapporter för livmoderhalscancerprevention baseras på uppgifter från NKCx analysdatabas.

Nationella kvalitetsrapporter

De nationella rapporterna publiceras på analysdatabasens webbplats.
Länk till NKCx analysdatabas

Regionala kvalitetsrapporter

Regionala kvalitetsrapporter har tagits fram i Sydöst, Uppsala-Örebro och Väst


Regionalt innehåll


Regionala kvalitetsrapporter Uppsala Örebro sjukvårdsregionen

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen. Rapporterna baseras på data från NKCx processregister, Cytburken och tas fram vid RCC Väst.

Regional kvalitetsrapport 2017

Regional kvalitetsrapport 2016

 


Gemensam information uppdaterad: 30 juni 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 15 juni 2018

Regionalt