MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention

Det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 2019.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala medicinska riktlinjer för Västra sjukvårdsregionen

 

Kortversion av nationella vårdprogrammet som lämpar sig för kliniskt bruk (pdf)

Regionala vårdprogram kallas numera för regional medicinsk riktlinje (RMR) i Västra sjukvårdsregionen. Regional medicinsk riktlinje/Vårdprogram kan inte rekvireras upptryckta på papper från RCC Väst.

För utredning och behandling av cellprovsavvikelse används nedanstående RMR:

Rekommendation för självtest HPV på gynekologisk mottagning:

För kvinnor folkbokförda utanför VGR används nedanstående RMR: 

 

;

Faktaägare: Lena Silfverdal, tf. ordförande NaCX
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 14 februari 2020