Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes 12 januari 2017. KVAST-kompendium i cervixcytologi (bilaga 3) uppdaterades i maj 2018.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

  • Rekommendationer om kallelseverksamhet
  • Provtagning
  • Utredning av avvikande cellprover
  • Behandling av cellförändringar
  • Kommunikation
  • Kvalitetskrav på verksamheterna
  • Krav på IT-system
  • Utbildningsinsatser

Faktaägare: Björn Strander, ordförande nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx)
Gemensam information uppdaterad: 15 november 2018

Regionalt