MENY

Nationell arbetsgrupp för mammografi

Uppdrag

  • Arbeta för regional och nationell samordning
  • Definiera kvalitetsindikatorer och sätta målnivåer
  • Ansvar för att utveckla nationellt kvalitetsregister

Arbetet avser hela vårdkedjan från kallelse till överlämnande till annat klinikansvar.

Nationella arbetsgruppen för Mammografi, NAM, och styrelsen för Svensk Förening för Bröstradiologi, SFBR, anser att det idag inte är möjligt att tillmötesgå kvinnors begäran om att få sin brösttäthet bedömd. Bland annat på grund av att det idag inte finns en brett accepterad metod för standardiserad mätning av brösttäthet. Socialstyrelsen genomför regelbundet översyn av det vetenskapliga kunskapsläget för mammografiscreening och i samband med det kommer också värdet av att införa brösttäthetsmätning i screeningen att bedömas. Detta kan komma att resultera i förändrade rekommendationer avseende brösttäthetsmätning och individanpassad mammografiscreening i framtiden. Det är viktigt att förändringar i screeningprogrammet genomförs på ett ordnat sätt i hela landet och baseras på tillgängligt vetenskapligt underlag.

Ordförande

Joakim Ramos

överläkare

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

 

Ledamöter

Catharina Behmer

överläkare Radiologisk bröstdiagnostik

Mammografin i Skåne, Unilabs AB

 

Maria Edegran

överläkare radiologisk bröstdiagnostik

NU-sjukvården, Uddevalla

Maria Erngrund

regional processledare mammografifscreening

Charlotta Sävblom

verksamhetsutvecklare, läkare

RCC Stockholm-Gotland

Adjungerad

Karin Leifland

ordförande i Svensk Förening för Bröstradiologi (SFBR), f.d. ordförande NAM

Adjungerad

Martin Malmberg

Docent, överläkare

Onkologiska Kliniken, Helsingborg

Stödjande RCC

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst

Elisabeth Kobb

administrativ koordinator

RCC Väst

;

Faktaägare: Joakim Ramos, ordförande nationella arbetsgruppen för mammografi
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 19 februari 2020