MENY

Cancerprevention och screening i Uppsala-Örebroregionen

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer är en central uppgift för RCC Uppsala Örebro.

Så arbetar vi med prevention

Levnadsvanor såsom tobaksbruk, riskbruk alkohol, fysisk aktivitet, kostvanor, solvanor och andra yttre faktorer har en stor betydelse för uppkomsten av cancer.
Världshälsoorganisationen WHO bedömer att en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom livsstilsförändringar.

Den nationella cancerstrategin, SoU 2009:11 har ett tydligt fokus på primär- och sekundärprevention. Ett av målen i strategin är också att minska såväl regionala skillnader som skillnader mellan olika befolkningsgrupper vad gäller insjuknande och överlevnad i cancersjukdom.

RCC Uppsala Örebro arbetar med att utforma, genomföra och följa upp sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer.

Mer information om cancerprevention

Nedan hittar du länkar till webbplatser med bra information kopplat till cancerprevention.

Hälsokalkylatorn från HFS-nätverket

Hälsokalkylatorn är ett hälsoekonomiskt verktyg i form av en datorapplikation. Syftet med Hälsokalkylatorn är att den ska vara till hjälp för medlemsorganisationer så att frigjorda, framtida vårdresurser, via förbättrade levnadsvanor i befolkningen, kan kalkyleras.

Om Hälsokalkylatorn på HFS webbplats

Levnadsvanor

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hälsosamma levnadsvanor.

Levnadsvanor på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information om sol och solarium

Strålsäkerhetsmyndigheten tillhandahåller nyttig information om att vistas i solen och användande av solarium.

Om sol och solarium på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Tobak

Både Cancerfonden och Folkhälsomyndigheten tillhandahåller nyttig information tobak och hur nyttjande av tobak påverkar din hälsa.

Om rökning på Cancerfondens webbplats

Om tobak på Folkhälsomyndighetens webbplats


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 5 december 2018