Regional arbetsgrupp för cancerprevention

Regionala arbetsgruppen för cancerprevention arbetar med införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i regionen.
Gruppen samverkar med kommuner, landsting och andra lokala aktörer för att förbättra levnadsvanor i befolkningen.

Medlemmar

Anette Danesjö-Gustavsson

distriktsjuksköterska

Region Örebro län

 

Anna Haid

ANDT-samordnare

Länsstyrelsen Region Uppsala

Bo Simonsson

epidemiolog

Region Västmanland

Camilla Larssen

folkhälsoutvecklare

Region Gävleborg

Christina Lindberg

samhällsplanerare

Region Uppsala

Elin Schelin

ANDT-samordnare

Länsstyrelsen Södermanland

Junia Joffer

folkhälsovetare, föräldraledig

Dalarna

Lena Nyman

ANDT-samordnare

Länsstyrelsen Region Västmanland

Lisa Brunzell

folkhälsostrateg

Värmland

Susanne Unger

folkhälsoplanerare

Södermanland

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 2 november 2017