MENY

Regional arbetsgrupp för cancerprevention

Regionala arbetsgruppen för cancerprevention arbetar med införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i regionen.
Gruppen samverkar med kommuner, landsting och andra lokala aktörer för att förbättra levnadsvanor i befolkningen.

Medlemmar

Anette Danesjö-Gustavsson

distriktsjuksköterska

Region Örebro län

 

Camilla Larssen

folkhälsoutvecklare

Region Gävleborg

Christina Lindberg

samhällsplanerare

Region Uppsala

Kristina Bucht

enhetschef

Kompetenscentrum för hälsa Västmanland

Lena Nyman

ANDT-samordnare

Länsstyrelsen Region Västmanland

Lisa Brunzell

folkhälsostrateg

Värmland

Susanne Unger

folkhälsoplanerare

Södermanland


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 11 oktober 2018