Till regionspecifikt innehåll

Mat

Maten vi äter genom livet påverkar vår hälsa och även risken för att utveckla cancer. Mat kan skydda genom intag av fullkornsprodukter, baljväxter, frukt och grönt samtidigt kan höga intag av socker- och fettrik mat (främst med tanke på viktkontroll). I samband med cancer är en god kosthållning också viktigt för att förse kroppen med energi och näring av hög kvalitet.

Maten vi äter har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande, både på kort och på lång sikt. Hälsosamma matvanor minskar risken att insjukna och dö i förtid i de flesta av våra stora folksjukdomar så som hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes, fetma och vissa cancerformer. Ohälsosamma matvanor definieras som matvanor där energiintag, näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform eller måltidsmönster inte motsvarar individens behov.

Generell rekommendation

Ett kostmönster med mycket grönsaker, baljväxter, frukt och fullkorn och ett lågt intag av charkprodukter, rött kött och salt, har en oberoende skyddande effekt mot många cancerformer och minskar även risken för övervikt och fetma. Ett högt intag av energirika näringsfattiga livsmedel så som godis, kakor, chips och annan skräpmat och söta drycker ökar risken för övervikt och fetma, vilket är en stark riskfaktor för flera olika cancerformer. Socker har dock ingen direkt påverkan på cancer utan en indirekt påverkan via en ökad risk för övervikt och fetma.

Dessa rekommendationer stämmer väl överens med våra svenska kostråd: mer grönsaker, frukt, nötter och fisk, mindre rött kött och charkprodukter, sockerrika livsmedel och drycker, salt och alkohol samt byt till fullkorn, nyttiga fetter och magra mejeriprodukter.

I samband med cancer

Personer som drabbas av cancer rekommendera att följa ovanstående råd om möjligt. Hälsosamma matvanor och ett gott näringstillstånd ökar förutsättningarna för att uppnå optimal behandlingseffekt och minskar komplikationsrisken i samband med behandling. Ett gott näringstillstånd ökar bidrar dessutom till att patienten kan bibehålla så god livskvalitet som möjligt.

Det är samtidigt vanligt att personer som behandlas för cancer får problem med att äta och hålla vikten och därmed svårt att bibehålla ett gott näringstillstånd. I samband med cancerbehandling är det viktigt att göra en riskbedömning för undernäring vilket inkluderar frågor om ofrivillig viktnedgång, ätsvårigheter och undervikt. Vid risk för undernäring är det angeläget att vidta åtgärder. Personer med nutritionsproblem har behov av individuella råd om mat och nutrition.

Läs mer i avsnittet om nutrition i vårdprogrammet för cancerrehabilitering, se länk nedan.                          

Vissa läkemedel som tas under lång tid kan öka aptiten och göra det svårare att hålla en hälsosam vikt. Det är viktigt att även dessa personer får råd och stöd om hälsosamma matvanor för att begränsa viktuppgång. 

Kunskapsstöd

Nutrition, nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Hälsosamma matvanor för friska och normalviktiga personer, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Mat vid cancer, 1177 Vårdguiden

 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Arbetsgrupp för cancerprevention — Kost

Cecilia Hellberg

sammankallande, hälsoutvecklare

Region Västerbotten

Malin Sand

folkhälsostrateg

Region Norrbotten

Malin Frykman

folkhälsoplanerare

Region Västernorrland

Nina Nordin

folkhälsoplanerare

Region Västernorrland

Elisabeth Strömblad

folkhälsosamordnare, dietist

Region Jämtland Härjedalen

Senada Hajdarevic

processledare cancerprevention

RCC Norr