Sunda solvanor

Sunda solvanor är en cancerförebyggande satsning som förmedlar hur viktigt det är att skydda sin egen och barnens känsliga hud mot solen. Bakgrunden är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom. Att bränna sig i solen som barn ökar risken att drabbas av hudmelanom senare i livet.

Tanken är att ge barnhälsovårdssjuksköterskor (BVC-sjuksköterskor) en modell att använda för att förmedla sunda solvanor till barn och familjer som besöker en barnavårdscentral under en viss tidperiod.

Genom ett informationsmaterial bestående av kylskåpsmagneter och affischer betonas vikten av att föräldrar skyddar sig själva och sina barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt undviker solen mellan klockan 11.00 och 15.00. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer och återfinns i Rikshandboken i barnhälsovård.  

Vill du veta mer eller arbeta med Sunda solvanor, kontakta Shirin Bartholdsson ordförande, Nationella arbetsgruppen för prevention.

Uppföljning av arbetet med Sunda solvanor

Informationsamterialet Sunda solvanor har hittills använts i sjukvårdregionerna Norr,  Sydöst, Uppsala Örebro och Väst. 

De regionala cancercentrumen har i samarbete med barnhälsovården i respektive region distribuerat totalt 104 000 kylskåpsmagneter och drygt 4 500 affischer.

Enkätundersökningar från Regionalt cancercentrum norr,
Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum sydost har visat att 96 % (311 av 322) av de responderande BVC-sjuksköterskorna upplevt projektet som mycket eller mestadels positivt.

Under våren 2018 har arbetet med Sunda solvanor följts upp och presenterats i en rapport.


Ladda ner rapporten: Sunda solvanor - En rapport som beskriver arbetet som gjorts under åren 2014-2017 (pdf)

 


Regionalt innehåll


Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har använt sig av en modell för att förmedla sunda solvanor, utvecklat av RCC Väst tillsammans med Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. 

Material om Sunda Solvanor till din mottagning

Ett material som riktar sig till familjer har tagits fram i syfte att förmedla vikten av att skydda sig själv och sitt barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt att undvika solen mellan klockan elva och tre.

En central del i modellen är den kylskåpsmagnet varje familj får med sig hem från BVC, som främst innehåller bilder. Tanken är att skapa lättillgängliga och tydliga budskap och att magneten ska fungera som en påminnelse i vardagen. Magneten hänvisar även till en temasida om Sunda Solvanor på 1177.se.

Modellen har sprits till andra delar av Sverige

Sunda Solvanor var ett framgångsrikt primärpreventivt projekt som provats, utvärderats och implementerats i Västra- och Sydöstra sjukvårdsregionen. Satsningen på Sunda Solvanor har sedan spridits i hela landet och under våren 2016 startade en långsiktig gemensam regional satsning att införa Sunda Solvanor inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Kampanj Sunda Solvanor

Sunda Solvanor Uppsala ÖrebroUppsala-Örebro sjukvårdsregionens kampanj om Sunda Solvanor har pågått från maj – juni 2016 på alla BVC i regionen.

  • De länsövergripande BHV-enheterna distribuerade informationsmaterial, (affischer och magneter) samt handledningsmaterial (”Frågor och svar”) till varje BVC.
  • Affischen sattes upp i väntrum och mottagningsrum.
  • Magneten delades ut till alla barn som besökte BVC under kampanjperioden.
  • En webbenkät för utvärdering skickades ut till alla BHV-sjuksköterskor under hösten 2016. 
  • Enkäten sammanställdes och presenterades i en rapport - Resultatrapport 2016 - Implementering av Sunda solvanor inom barnhälsovården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

 

 


Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 28 juni 2018