Sunda solvanor

Sunda solvanor är en cancerförebyggande satsning som förmedlar hur viktigt det är att skydda sin egen och barnens känsliga hud mot solen. Bakgrunden är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom. Att bränna sig i solen som barn ökar risken att drabbas av hudmelanom senare i livet.

Tanken är att ge BVC-sjuksköterskor en modell att använda för att förmedla sunda solvanor till barn och familjer som besöker en barnavårdscentral under en viss tidperiod.

Genom ett informationsmaterial bestående av kylskåpsmagneter och affischer betonas vikten av att föräldrar skyddar sig själva och sina barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt undviker solen mellan klockan 11.00 och 15.00. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer och återfinns i Rikshandboken i barnhälsovård.  

Vill du veta mer eller arbeta med Sunda solvanor, kontakta Shirin Bartholdsson ordförande, Nationella arbetsgruppen för prevention.

Hittills har RCC Norr, Sydöst, Uppsala Örebro och Väst anslutit sig till satsningen. 


Regionalt innehåll


Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har använt sig av en modell för att förmedla sunda solvanor, utvecklat av RCC Väst tillsammans med Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. 

Material om Sunda Solvanor till din mottagning

Ett material som riktar sig till familjer har tagits fram i syfte att förmedla vikten av att skydda sig själv och sitt barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt att undvika solen mellan klockan elva och tre.

En central del i modellen är den kylskåpsmagnet varje familj får med sig hem från BVC, som främst innehåller bilder. Tanken är att skapa lättillgängliga och tydliga budskap och att magneten ska fungera som en påminnelse i vardagen. Magneten hänvisar även till en temasida om Sunda Solvanor på 1177.se.

Modellen har sprits till andra delar av Sverige

Sunda Solvanor var ett framgångsrikt primärpreventivt projekt som provats, utvärderats och implementerats i Västra- och Sydöstra sjukvårdsregionen. Satsningen på Sunda Solvanor har sedan spridits i hela landet och under våren 2016 startade en långsiktig gemensam regional satsning att införa Sunda Solvanor inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Kampanj Sunda Solvanor

Sunda Solvanor Uppsala ÖrebroUppsala-Örebro sjukvårdsregionens kampanj om Sunda Solvanor har pågått från maj – juni 2016 på alla BVC i regionen.

  • De länsövergripande BHV-enheterna distribuerade informationsmaterial, (affischer och magneter) samt handledningsmaterial (”Frågor och svar”) till varje BVC.
  • Affischen sattes upp i väntrum och mottagningsrum.
  • Magneten delades ut till alla barn som besökte BVC under kampanjperioden.
  • En webbenkät för utvärdering skickades ut till alla BHV-sjuksköterskor under hösten 2016. 
  • Enkäten sammanställdes och presenterades i en rapport - Resultatrapport 2016 - Implementering av Sunda solvanor inom barnhälsovården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

 

 


Gemensam information uppdaterad: 16 juni 2017

Regional faktaägare: Erika Hjäggström, koordinator prevention, RCC Uppsala ÖrebroErika Hjäggström, koordinator prevention, RCC Uppsala Örebro
Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 3 maj 2018

Regionalt