MENY

Pilotprojekt med lysande resultat

Sjuksköterskor Sunda SolvanorSunda Solvanor började som ett pilotprojekt på fyra barnavårdscentraler i Västra Götalandsregionen under våren 2014. Bakom projektet stod Regionalt cancercentrum väst och Central Barnhälsovård i Södra Bohuslän och Göteborg. Ett nytt informationsmaterial som riktade sig till föräldrar togs fram, till stor del baserat på Pernilla Stalfelts En bok om solen, som är framtagen i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillsammans med hudläkare tog man även fram ett nytt kunskapsstöd till BVC-sjuksköterskorna, som innehöll vanliga frågor och svar om solen. Målet var att stärka BVC-sjuksköterskornas kunskaper och ge dem konkreta verktyg i kommunikationen med småbarnsföräldrar.

Två av tre blev bättre på att skydda sitt barn

MagnetUnder maj 2014 delades 500 kylskåpsmagneter ut till föräldrar på fyra BVC-mottagningar. Planscher med budskapet om sunda solvanor sattes även upp på BVC-mottagningar och förskolor. 

Resultat blev mycket positivt. 66 procent av föräldrarna som deltog i projektet uppgav att de blev bättre på att skydda sina barn från solen.

Läs mer om resultaten av pilotprojektet här

porträtt

Shirin Bartholdsson

utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård

RCC Väst


Faktaägare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård

Sidan uppdaterad: 29 mars 2016