Kvalitetsförbättringsarbete inom patologi

En högkvalitativ och snabb diagnostik är av central betydelse för patienten och därför är systematiskt förbättringsarbete av tumördiagnostik av största vikt.

Kvalitetsarbete i klinisk patologi

Ett projekt som genomförts är ett arbete inom patologin i enlighet med 2014 års överenskommelse mellan staten och SKL om stärkt cancervård. Arbetet har bestått av en kartläggning av dagens strukturer för att skapa grund för ett ordnat förbättringsarbete inom patologin. Kartläggningen har genomförts av en nationell arbetsgrupp med RCC i samverkan som styrgrupp och redovisats i en rapport.

RCC i samverkan rekommenderar

RCC i samverkan har tagit ställning till rapporten och anser bland annat att en särskild satsning på patologidel i de nationella vårdprogrammen bör göras under 2015–2016. En arbetsgrupp för patologi i nationella vårdprogram ska utses av RCC och RCC-anställd patolog i samverkan med Svensk förening för patologi.

Förstudie - Nationella nätverk

Syftet med förstudien var att bedöma förutsättningar att etablera nationella nätverk för att nå förbättrade svarstider för klinisk patologi.

Förstudien visar att samverkan mellan landstingen och regionerna bör utökas och att förutsättningar för nationellt samarbete bör vidareutvecklas.

Faktaägare: Gunilla Gunnarsson, samordnare för Nationella cancerstrategin, SKL
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 30 januari 2018