Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nationellt vårdprogram myleom uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för myelom togs fram 2016. Den senaste reviderade versionen fastställdes i februari 2018.

23 mars 2018 | Samverkan

Cancerfondens rapport 2018

Cancerfondsrapporten som publicerades 21 mars pekar fortsatt ut brister på cancerområdet.

22 mars 2018 | Uppsala Örebro

Regiondag i bröstcancervård 2018

Regiondag för bröstcancer hölls den 7 mars på UKK i Uppsala och innehöll ett intressant program.

19 mars 2018 | Uppsala Örebro

Riktlinjer ska säkra fortsatt drift och utveckling av SVF

Region Örebro län har tagit fram riktlinjer för det fortsatta arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

15 mars 2018 | Uppsala Örebro

Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Datakvalitén i NPCR är hög. Det visar en avhandling där bland annat fyra dimensioner av datakvalitet undersöktes.

15 mars 2018 | Samverkan

SVF för cancer i urinblåsan uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är uppdaterat, vilket även får konsekvenser för ledtidsmätningen.

27 februari 2018 | Samverkan

Socialministerns intentioner för cancerstrategins framtid

På Världscancerdagen presenterade Annika Strandhäll regeringens inriktning för framtidens cancervård.

26 februari 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv