Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Vilande regionalt värdskap för nationellt programområde cancer

Norra sjukvårdsregionen tilldelas ett vilande regionalt värdskap för programområdet cancer. Värdskapet är vilande så länge staten fortsätter stödet till cancervården via överenskommelser med SKL.

24 september 2018 | Samverkan

Nätverksträff inom bäckenrehabilitering inställd

Den planerade regionala nätverksträffen gällande bäckenrehabilitering vid cancer den 10 oktober ställs in, och kommer istället äga rum senare.

21 september 2018 | Uppsala Örebro

Ytterligare tre SVF uppdaterade – för införande 2019

Sju SVF reviderades under våren. Nu har ytterligare tre fastställts: bröstcancer, cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång samt primär levercancer.

19 september 2018 | Samverkan

Kvalitetsrapport påvisar förbättring i prostatacancervården

Den nationella kvalitetsrapporten för prostatacancer för 2017 är publicerad och visar på en positiv utveckling för sjukvården inom prostatacancer.

17 september 2018 | Samverkan

Regional cancerplan på remiss

Utvecklingsplanen för cancervården inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion för åren 2019-2021 är ute på remiss.

14 september 2018 | Uppsala Örebro

Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor

Sjuksköterskor i cancervård och RCC Uppsala Örebro anordnar en utbildningsdag inom hälsosamma levnadsvanor.

12 september 2018 | Uppsala Örebro

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

När kontaktsjuksköterskorna på urologen i Östersund tog över arbetsuppgifter från läkarna blev tiden mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut fem veckor kortare.

12 september 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv