Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Cancer under graviditeten – ny vägledning på remiss

En första version av en vägledning har tagits fram för att utreda och behandla gravida cancerpatienter. Vägledningen är på remiss till den 15 januari.

19 november 2018 | Samverkan

Interaktiv onlinerapport från tre kvalitetsregister

Nu finns interaktiva onlinerapporter tillgängliga med data från nationella kvalitetsregister för ytterligare tre cancerdiagnoser; huvud- och halscancer, myelom, samt cancer i lever och gallvägar.

19 november 2018 | Samverkan

Förslag om förlängd cancersatsning i övergångsbudgeten

Medel som tidigare avsatts för insatser inom cancervården under perioden 2015-2018 tillförs även 2019.

15 november 2018 | Samverkan

Material från utbildningsdag i Västerås

Inom det nationella utbildningsprojektet för kontaktsjuksköterskor som inleddes i våras hölls en utbildningsdag i Västerås förra veckan.

15 november 2018 | Uppsala Örebro

Ny kvalitetsrapport för peniscancer

Årsrapporten från Nationella peniscancerregistret (NPECR) har publicerats. Rapporten avser åren 2012–2017 och omfattar 1018 patienter.

15 november 2018 | Samverkan

Utbildning om levnadsvanor för kontaktsjuksköterskor – sista chansen

I slutet av november arrangeras årets sista regionala utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor på temat hälsosamma levnadsvanor. Dagarna äger rum i Umeå och Göteborg.

14 november 2018 | Samverkan

Fler patienter med lungcancer upptäcks tidigare med SVF

Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter.

13 november 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Möte för arbetsgruppen för cancerprevention

21 november 2018 | Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer

Välkommen till vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer, fredag den 23 november på RCC Uppsala Örebro i Uppsala.

23 november 2018 | Uppsala Örebro

Regionalt processledarmöte

Välkommen till regionalt processledarmöte, onsdag den 28 november i Uppsala.

28 november 2018 | Uppsala Örebro

Möte för nätverket för dysplasibarnmorskor/sjuksköterskor

Nätverket för dysplasibarnmorskor/sjuksköterskor har möte torsdag 29 november, på Gävle sjukhus.

29 november 2018 | Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom huvud- och halscancer

Välkommen till ett regionalt vårdprocessgruppsmöte inom huvud- och halscancer, måndag den 3 december i Uppsala.

3 december 2018 | Uppsala Örebro

Se fler händelser

Kalenderhändelser