för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Han blir ny enhetschef för registerkonstruktion och IT

Innehållet i den tidigare chefstjänsten fördelas nu på två tjänster, en med nationellt utvecklingsansvar för INCA och en med regionalt chefsansvar.

16 oktober 2018 | Väst

Ny nationell rapport

Nu finns en ny rapport från nationella kvalitetsregistret för lymfom

9 oktober 2018 | Samverkan

NPCR firar 20 år av värdefull datainsamling

Nationella prostatacancerregistret har samlat in uppgifter om diagnoser och behandling för prostatacancer i hela Sverige sedan 1998, och firar i år 20 år.

8 oktober 2018 | Samverkan

Ny interaktiv årsrapport för bröstcancer

I rapporten finns statistik från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, NKBC. Data om bröstcancer kommer från Sveriges alla regioner.

28 september 2018 | Samverkan

Patientenkäter ska förbättra vården vid huvud- och halscancer

För att förbättra vård och uppföljning av huvud-och halscancer kommer patienter att få svara på PREM-enkäter med frågor om hur de upplever vården.

28 september 2018 | Samverkan

Huvud- och halscancerpatienter gillar e-MVP

Tema cancer vid Nya Karolinska erbjuder nu patienter med huvud- och halscancer en elektronisk Min vårdplan. Fler verksamheter runt om i landet ligger i startgroparna.

26 september 2018 | Samverkan

Vilande regionalt värdskap för nationellt programområde cancer

Norra sjukvårdsregionen tilldelas ett vilande regionalt värdskap för programområdet cancer. Värdskapet är vilande så länge staten fortsätter stödet till cancervården via överenskommelser med SKL.

24 september 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Den första första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

25 oktober 2018 | Samverkan

Den krokiga vägen

Nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling vid matstrups- och magsäckscancer.

26 oktober 2018 | Samverkan

Nordic collaboration cancer care pathways

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.

15 november 2018 | Samverkan

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Mötet ska ge deltagarna en överblick om Diagnostiska Centrum i Norden. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra?

16 november 2018 | Samverkan

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

En utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor

29 november 2018 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser