för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nationellt vårdprogram malignt melanom uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för malignt melanom togs fram 2013. Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i maj 2018.

15 juni 2018 | Samverkan

Allt fler överlever sin cancerdiagnos

Även om allt fler insjuknar i cancer, är trenden att betydligt fler överlever sin cancerdiagnos. Det visar två nya rapporter som presenterar aktuell statistik om cancer.

14 juni 2018 | Samverkan

PNR har frågat politiker om framtidens cancervård

Patient- och närståenderådet (PNR) har bett Västra Götalandsregionens och riksdagens politiker om svar på några utvalda frågor. PNR vill veta vilka partier som ställer sig bakom deras förbättringsförslag för framtidens cancervård.

14 juni 2018 | Väst

Resultat och utmaningar i årets verksamhetsberättelse

Nu är Regionalt cancercentrum västs verksamhetsberättelse för år 2017 publicerad.

14 juni 2018 | Väst

Erfarenhetsutbyte med Norge

Under våren arrangerades ett möte med norska hematologer för inspiration och erfarenhetsutbyte kring arbete med kvalitetsregister och standardiserade vårdförlopp.

14 juni 2018 | Väst

Regionala SVF-samordnare tillsätts på sjukhusen

Nu är de första regionala SVF-samordnarna på plats. Det är en ny funktion som tillsätts lokalt på sjukhusen med ansvar för SVF-frågor såväl lokalt som regionalt. Tillsättningen kommer pågå under 2018.

13 juni 2018 | Väst

Regional kvalitetsrapport cervixcancerprevention

Nytt för i år handlar om andelen kvinnor som remitteras för kolposkopi efter avvikande cellprov i GCK (gynekologisk cellprovskontroll). Detta är en viktig parameter som är till hjälp för bedömning av kolposkopibehovet.

13 juni 2018 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv