för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Kvalitetsregister – en guldgruva för cancerforskning

Möt några av medarbetarna på RCC Väst som ser till att täckningsgraderna är höga, data tillförlitlig och som stöttar medarbetare som vill forska på kvalitetsregister inom cancer.

19 september 2018 | Väst

Ytterligare tre SVF uppdaterade – för införande 2019

Sju SVF reviderades under våren. Nu har ytterligare tre fastställts: bröstcancer, cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång samt primär levercancer.

19 september 2018 | Samverkan

Kvalitetsrapport påvisar förbättring i prostatacancervården

Den nationella kvalitetsrapporten för prostatacancer för 2017 är publicerad och visar på en positiv utveckling för sjukvården inom prostatacancer.

17 september 2018 | Samverkan

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

När kontaktsjuksköterskorna på urologen i Östersund tog över arbetsuppgifter från läkarna blev tiden mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut fem veckor kortare.

12 september 2018 | Samverkan

Kraftens hus kan vinna internationellt pris

Kraftens Hus är ett exempel på tjänstedesign i världsklass, enligt det prestigefyllda priset Service Design Awards.

10 september 2018 | Väst

Åldersgräns för solarier välkomnas

Antalet hudcancerdiagnoser ökar. En ny lag med 18-årsgräns för solarier infördes 1 september, vilket välkomnas av Olle Larkö, regional processägare vid RCC Väst.

7 september 2018 | Väst

Septembers nyhetsbrev från RCC Väst

September bjuder på ett innehållsrikt nyhetsbrev. Forskning och blodcancerbehandling, hudpreventionsarbete och mycket mer intressant läsning.

6 september 2018 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Regiondag kolorektal

5 oktober 2018 | Väst

Nationell anhörigdag i Borås

Under dagen ges bland annat en presentation av Anhörigstödet i Borås och Kraftens Hus och en föreläsning om hur familjens hälsa påverkas när någon har cancer.

6 oktober 2018 | Väst

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Den första första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

25 oktober 2018 | Samverkan

Den krokiga vägen

Nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling vid matstrups- och magsäckscancer.

26 oktober 2018 | Samverkan

Nordic collaboration cancer care pathways

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.

15 november 2018 | Samverkan

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Mötet ska ge deltagarna en överblick om Diagnostiska Centrum i Norden. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra?

16 november 2018 | Samverkan

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

En utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor

29 november 2018 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser