för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nationellt vårdprogram bröstcancer uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer togs fram 2014. Den senaste reviderade versionen fastställdes i januari 2018.

16 februari 2018 | Samverkan

Patientinformation om SVF översatt till tolv språk

Finns att ladda ner i tre olika filformat och kan anpassas efter lokala behov.

16 februari 2018 | Samverkan

Ny version av appen Cancervård

Vi har uppdaterat vår app Cancervård. Du som har automatisk uppdatering har redan fått den nya versionen.

15 februari 2018 | Samverkan

Utbildning som ger resultat i vården

Entusiasmen var stor den 25 januari när elever som deltagit i utbildningen för kontaktsjuksköterskor hade sin avslutningsdag i Göteborg.

14 februari 2018 | Väst

Fortsatt nej till allmän screening för prostatacancer

Nyttan med prostatacancerscreening överväger i dagsläget inte tydligt de negativa effekterna enligt Socialstyrelsen.

12 februari 2018 | Samverkan

Avancerad sarkombehandling föreslås bli koncentrerad till tre ställen

Landsting och regioner förväntas ta beslut om rekommendationen senast 1 juni 2018.

8 februari 2018 | Samverkan

Socialt innovationsprojekt ger cancerdrabbade kraft att leva

Kraft att leva och ett bättre psykosocialt stöd. Det är målet för Kraftens hus, Sveriges första stödcentrum för cancerdrabbade.

5 februari 2018 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nätverksträff för koordinatorer

En heldag tillägnad kunskapsutbyte kring standardiserat vårdförlopp (SVF) i Västra sjukvårdsregionen.

15 mars 2018 | Väst

Regional utbildningsdag cancerrehabilitering

Arbetar du med cancerpatienter? 24 april är du välkommen till en inspirerande heldagsutbildning med fokus på teambaserad cancerrehabilitering.

24 april 2018 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser