för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny version för SVF urinblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är nu reviderat och finns ute på remiss för synpunkter.

17 januari 2018 | Samverkan

Tre nya SVF införs 2018

Under 2018 har landstingen i uppdrag att införa tre nya standardiserade vårdförlopp. De befintliga vårdförloppen kommer vid behov att uppdateras.

11 januari 2018 | Samverkan

Utbildning och inkomst avgör om kvinnor lämnar cellprov

Bilden av att utlandsfödda kvinnor i Sverige oftare uteblir från gynekologisk cellprovskontroll behöver nyanseras. En studie klargör att de deltar i samma utsträckning som svenskfödda kvinnor med motsvarande utbildningsnivå och inkomst.

11 januari 2018 | Väst

Vårdförlopp för hudmelanom uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom är uppdaterat. Uppdateringen innebär bland annat förtydliganden om välgrundad misstanke.

4 januari 2018 | Samverkan

Årets sista nyhetsbrev

I RCC Västs nyhetsbrev får du månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård.

21 december 2017 | Väst

Stort intresse för flexibel sjukskrivning

Ett unikt projekt mellan Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen har avslutats och redovisar nu resultat och erfarenheter. Projektet Flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling, har fått stor uppmärksamhet.

20 december 2017 | Väst

Fler insjuknar men färre dör i cancer

Några mindre cancerformer har ökat mycket.

19 december 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Regional heldag om standardiserade vårdförlopp

Ta del av erfarenheter och goda exempel från arbetet med standardiserade vårdförlopp och delta i dialog kring framtida utmaningar.

2 februari 2018 | Väst

Världscancerdagen 2018

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.

4 februari 2018 | Samverkan

Öppet hus- Kraftens hus Sjuhärad

Kraftens hus är en mötesplats som kompletterar vården, och andra aktörer, för att ge psykiskt, socialt och praktiskt stöd till alla cancerberörda.

7 februari 2018 | Väst

Nätverksträff för koordinatorer

En heldag tillägnad kunskapsutbyte kring standardiserat vårdförlopp (SVF) i Västra sjukvårdsregionen.

15 mars 2018 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser