Regional vårdprocess barncancer

Ett bättre omhändertagande av unga vuxna som överlevt cancer som barn. Det är området som främst är i fokus när det gäller utvecklingen av barncancervården.

Varje år får mellan 90100 barn i Barncancercentrums upptagningsområde en cancerdiagnos. Av dem är 80 procent cancerfria efter fem år. Upptagningsområdet för barncancerprocessen är Västra Götalandsregionen, större delen av Region Halland, Värmlands län och Region Jönköpings län. 

De flesta som insjuknar är mellan två och sex år, men barn i alla åldrar kan få cancer. Bland de små barnen är akut lymfatisk leukemi (ALL), vanligast. Ungefär en tredjedel av alla barn med cancer har någon form av leukemi, en knapp tredjedel har en hjärntumör och den sista dryga tredjedelen fördelas på övriga tumörsjukdomar.

Utredningen av barncancer sker på Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Ibland görs vissa delar av utredningen på hemsjukhuset. Den initiala behandlingen sker vid Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, därefter kan vissa delar av behandlingen göras på hemsjukhuset, beroende på vilken behandling man får. 

Läs mer om hur barncancervården i Västsverige är organiserad här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Revision av det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, vilket kommer att gå ut på remiss under hösten 2018
  • Palliativ vård för barn – nationellt vårdprogramsarbete pågår samt regionalt arbete

Alla medlemmar

Alla medlemmar i vårdprocessgruppen (pdf)

Regional processägare

porträtt

Jonatan Källström

regional processägare barncancer, barnläkare

Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

 

 

Patientrepresentanter

Katarina Hägerå

Patient- och närståendeföreträdare

 

Marcus Wilhelmsson

Patient/närståendeföreträdare