Regional vårdprocess barncancer

Ett bättre omhändertagande av unga vuxna som överlevt cancer som barn. Det är området som främst är i fokus när det gäller utvecklingen av barncancervården.

Varje år får mellan 90-100 barn i Barncancercentrums upptagningsområde en cancerdiagnos. Av dem är 80 procent cancerfria efter fem år. Upptagningsområdet för barncancerprocessen är Västra Götalandsregionen, större delen av Region Halland, Värmlands län och Region Jönköpings län. 

De flesta som insjuknar  är mellan två och sex år, men barn i alla åldrar kan få cancer. Bland de små barnen är akut lymfatisk leukemi (ALL), vanligast. Ungefär en tredjedel av alla barn med cancer har någon form av leukemi, en knapp tredjedel har en hjärntumör och den sista dryga tredjedelen fördelas på övriga tumörsjukdomar.

Utredningen av barncancer sker på Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Ibland görs vissa delar av utredningen på hemsjukhuset. Den initiala behandlingen sker vid Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, därefter kan vissa delar av behandlingen göras på hemsjukhuset, beroende på vilken behandling man får. 

Läs mer om hur barncancervården i Västsverige är organiserad här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Fortsatt utvärdering av uppföljningsmottagningen för unga vuxna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Implementering av nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer som antogs april 2016
  • Kartläggning av kompetensförsörjning inom barncancervården regionalt och nationellt

Alla medlemmar

Alla medlemmar i vårdprocessgruppen (pdf)

Regionala processägare

porträtt

Marianne Jarfelt

regional processägare barncancer, barnonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Gustaf Österlundh

regional processägare barncancer, barnonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

 

 

Patientrepresentanter

Katarina Hägerå

Patient- och närståendeföreträdare

 

Marcus Wilhelmsson

Patient/närståendeföreträdare

Faktaägare: Marianne Jarfelt, barnonkolog, regional processägare barncancer
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 november 2017