Standardiserat vårdförlopp akut lymfatisk leukemi (ALL)

Det standardiserade vårdförloppet akut leukemi gäller från och med 2017. Vårdförloppet innehåller diagnoserna akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML).

 


Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2018

Regionalt