Regional vårdprocess leukemi

Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar samtliga former av leukemi, utom kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som tillhör gruppen lymfom. Varje år får cirka 350 patienter i Västra sjukvårdsregionen någon av dessa sjukdomar. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av denna patientgrupp.

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Det finns många olika sorters leukemier, som delas in i olika grupper. Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar: 

  • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
  • Akut myeloisk leukemi (AML)
  • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
  • Myelodyplastiskt syndrom (MDS)
  • Myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

Indelningen utgår från vilka blodceller som är drabbade och hur snabbt sjukdomen utvecklas. Akuta leukemier är mycket allvarliga sjukdomar, som måste behandlas snabbt. Kroniska leukemier kan man ofta ha under lång tid innan de ger besvär. 

Behandling av MDS, KML och MPN göras på alla sjukhus i regionen som har hematolog. Behandling av AML och ALL görs i Uddevalla/NÄL, Borås, Sahlgrenska (på Östra enbart äldre patienter) och i Skövde. ALL <50 år som ingår i NOPHO-protokollet behandlas på Sahlgrenska. Strålbehandling ges endast på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Alla allogena stamcellstransplantationer görs vid Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Läs mer om vård av leukemi i Västra sjukvårdsregionen här.  

Aktuellt arbete

  • Arbetet med vårdprogram har blivit en kontinuerlig process och vi uppdaterar vårdprogrammen regelbundet i ALL, AML, KML, MDS och MPN. Målet är att uppdatera vårdprogrammen vartannat år. 
  • Inom AML har flera nya läkemedel introducerats de senaste åren. Mycket arbete görs för att värdera hur dessa ska hitta sin plats i behandlingen. Detta gäller för patienter upp till 45 år. 
  • I vårdprogrammet för AML 2017 introducerades ändringar i behandlingen för patienter upp till 65 år som får en tuffare behandling anpassad efter det tidigare SAM-protokollet (NOPHO). Vi arbetar för att patienter äldre än 45 år kan behandlas på sjukhus i regionen. Det innebär att sjukhusen i regionen (Uddevalla/NÄL, Skövde, Borås och Halmstad) ska kunna ge hög dos Methotrexat, som är en inneliggande behandling. 
  • Inom MPN arbetar Björn Andreasson med ett projekt om kärlkomplikationer hos patienter med myeloproliferativa sjukdomar. 
  • Inom KML är ett nytt vårdprogram på gång. Rekommendationer om när och hur man ska byta läkemedel, Imatinib är fortfarande bästa förstahandsläkemedel. 

Vårdprocessen för leukemi har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för lymfom/KLL och myelom.

Regional processägare

porträtt

Hege Garelius

regional processägare leukemi, hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

Statistiker

Regional support, RCC Väst

 

porträtt

Lena Nilsson

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst