Standardiserat vårdförlopp akut myeloisk leukemi, AML

Det standardiserade vårdförloppet akut leukemi gäller från och med 2017. Vårdförloppet innehåller diagnoserna akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL).

Gällande vårdförlopp 

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, AML och ALL (pdf)
Kortversion för primärvården, AML och ALL (word)

Vårdförloppet är reviderat under 2018 men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019. Du hittar den reviderade versionen här:

Vårdförlopp under revision

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp leukemier

Hege Garelius, hematolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserade vårdförlopp för leukemier. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra sjukvårdsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 7 november 2018

Regional faktaägare: Hege Garelius, hematolog, regional processägare leukemi
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 november 2018