Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-09-13

Bilaga VII: Egenvård

Information till patient som fått cytostatika-behandling för akut myeloisk leukemi

Nedanstående patientråd gäller främst under perioder med kraftigare cytostatika­behandling och under tiden närmast efter. Tyngdpunkten ligger på råd om hur du undviker infektioner. Att undvika infektioner är viktigt, men vi vill samtidigt be­tona att du så långt som möjligt bör försöka upprätthålla dina dagliga vanor med fysisk aktivitet och sociala kontakter.

Allmänna råd för att undvika infektion

 • Var noggrann med handhygienen. Det gäller både dig själv och dina närstående.
 • Träffa gärna folk – men undvik infekterade personer (speciellt dem med luftvägssmitta).
 • Det är inte farligt att ha intim kontakt med en frisk partner.
 • Undvik folksamlingar och köer om det går, speciellt under influensatider.
 • Om du kommer i kontakt med någon som är smittad med vattkoppor – ta kontakt med din läkare för diskutera eventuella åtgärder. Risken för att du blir smittad är dock minimal om du har haft vattkoppor tidigare eller om du står på förebyggande medicinering mot herpesvirusinfektioner (aciclovir eller motsvarande).
 • Undvik att vistas i närheten av husrenoveringar eller ombyggnationer, och undvik att gräva i jord. I jord och byggdamm kan det finnas svampsporer som kan ge farliga infektioner när du är infektionskänslig.

Munhygien                              

 • God munvård är viktig, speciellt tiden närmast efter cytostatika-behandlingen. Använd då en mjuk tandborste med mild tandkräm. Be din tandhygienist eller tandläkare att visa hur du ska göra rent mellan tänderna.

Hud

 • Var försiktig med solen. Huden är känsligare än vanligt efter cytostatikabehandlingen. Använd gärna solskyddsmedel.

Vaccinationer

 • Vaccinera dig mot säsongsinfluensan. Socialstyrelsen och Läkemedels-verket rekommenderar att alla som har gravt nedsatt immunförsvar gör detta. Under pågående cytostatikabehandling är dock sådan vaccination inte meningsfull.
 • Uppmana även dina närstående att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Även små barn kan vaccineras.

Om feber m.m.

 • Det är VIKTIGT att du hör av sig till ditt hemsjukhus om du får feber, hosta, andfåddhet, blödning, blåsor i huden (bältros) eller andra nytillkomna sjukdomssymtom.

Ort och datum:                                       

Ansvarig sjuksköterska/läkare: