MENY
Till regionspecifikt innehåll

Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna. Årligen insjuknar cirka 500 personer i Sverige i sjukdomen. Medianålder vid diagnos är cirka 70 år. Cirka 30 procent av patienterna är yngre än 65 år vid diagnos. Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Faktaägare:Mattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 11 september 2018