MENY

Regional vårdprocess kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

KLL är den vanligaste leukemiformen hos vuxna. Varje år får cirka 80-100 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnosen. Den regionala vårdprocessen för KLL arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Kronisk lymfatisk leukemi utvecklas ofta långsamt. Många patienter saknar helt sjukdomssymtom vid diagnos och förloppet kan vara mycket stillsamt. Det är vanligt att sjukdomen upptäcks av en slump, till exempel i samband med en hälsokontroll. Har man inga besvär kan man ofta vänta länge med behandling. Cirka en tredjedel av alla patienter med KLL behöver aldrig någon behandling. Aggressivare varianter av sjukdomen kan ha ett snabbare förlopp och ge symtom som trötthet, viktnedgång, feber, blodbrist, smärta och nattsvettningar.

Huvudbehandlingen vid KLL är cellgifter i kombination med antikroppar och i vissa fall strålbehandling. Strålbehandling ges på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Alla högdosbehandlingar med cytostatika och behandlingar med stamcellsstöd och allogena transplantationer görs vid Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

KLL är en kronisk sjukdom, vilken innebär att det i dagsläget inte finns någon bot. Tillgängliga behandlingar kan dock ge symtomlindring, ökad livskvalité och förlänga livet. Sjukdomen är också en form av lymfkörtelcancer (lymfom). 

Läs mer om lymfom och lymfomvård i Västra sjukvårdsregionen här. 

Aktuellt arbete lymfom/KLL

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Patientmedverkansprojekt på Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med vårdprocessen för leukemi.
  • Dialogturné till samtliga hematologiska mottagningar, tillsammans med övriga regionala processägare inom blodcancerområdet.
  • Uppföljning av rapporten "1000 km hematologi, en kartläggning av hematologin 2015 i den Västra sjukvårdsregionen", tillsammans med övriga regionala processägare inom blodcancerområdet.
  • Möjlighet till direktöverföring från journalsystemen till kvalitetsregistret, för att på så sätt slippa dubbelregistrering.
  • Framtagning av Min vårdplan.

Vårdprocessen för lymfom/KLL har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för myelom och leukemi.

 

Regional processägare

porträtt

Catharina Lewerin

regional processägare lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Regionalt stödteam

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

Lena Nilsson

registeradministratör

RCC Väst


Faktaägare: Catharina Lewerin, hematolog, regional processägare lymfom och kronisk lymfatisk leukemi
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 9 oktober 2017