Standardiserat vårdförlopp kronisk lymfatisk leukemi

Det standardiserade vårdförloppet för KLL gäller från och med 2017. Vårdförloppet är en del av det standardiserade vårdförloppet för lymfom. Det gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

 


Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 8 oktober 2018

Regionalt