MENY

Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

 

 

RCC Syd - -nationellt ansvarig

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

Tobias Carlsson

statistiker

RCC syd

 

 

RCC Norr

Sara Huggert Ranta

registeradministratör

RCC Norr

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Uppsala Örebro

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Statistiker

Regional support

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

RCC Stockholm Gotland

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Sydöst

Annette Palmberg

registeradministratör

RCC Sydöst

RCC Väst

Lena Nilsson

registeradministratör

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support

 

 

Faktaägare: Karin Ekström Smedby
Gemensam information uppdaterad: 25 april 2019