Regional vårdprocess lymfom

Varje år får cirka 300 personer i Västra sjukvårdsregionen lymfom (lymfkörtelcancer). Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Lymfom är ett samlingsnamn på en rad cancersjukdomar som uppstår i celler som tillhör lymfsystemet, som är en del av immunförsvaret. Allt fler som insjuknar i lymfom kan botas och för en ökande andel av de övriga kan sjukdomen hållas i schack i en kronisk fas med god livskvalitet. 

Patienter med misstänkt lymfom i Västra sjukvårdsregionen utreds av specialister i hematologi, som finns på de flesta av regionens sjukhus. Huvudbehandlingen är cellgifter i kombination med antikroppar och i vissa fall strålbehandling. 

Strålbehandling ges på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Alla högdosbehandlingar med cytostatika och behandlingar med stamcellsstöd och allogena transplantationer görs vid Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Läs mer om vård av lymfom i Västra sjukvårdsregionen här.  

Till lymfkörtelcancer räknas också kronisk lymfatisk leukemi (KLL).
Läs mer om KLL här.  

Aktuellt arbete lymfom/KLL

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Dialogturné till samtliga hematologiska mottagningar, tillsammans med övriga regionala processägare inom blodcancerområdet.
  • Möjlighet till direktöverföring från journalsystemen till kvalitetsregistret, för att på så sätt slippa dubbelregistrering.
  • Införande och utveckling av Cytobase (elektroniskt cytostatiskahanteringsprogram) 
  • Uppdatering av vårdprogram för SVF och ledtider 
  • Kontinuerligt uppdatering och framtagande av nya vårdprogram för lymfom 
  • Nivåstrukturering

Vårdprocessen för lymfom/KLL har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för myelom och leukemi.

Regional processägare

porträtt

Catharina Lewerin

regional processägare lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL), universitetssjukhusöverläkare, docent

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Regionalt stödteam

Statistiker

Regional support, RCC Väst

 

porträtt

Lena Nilsson

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst