Nationella vårdprogram lymfom

Här hittar du nationella vårdprogram för aggressiva b-cellslymfom, mantelcellslymfom, follikulära lymfom, t-cellslymfom och Hodgkins lymfom. Ett nationellt vårdprogram för Waldenströms makroglobulinemi är ute på remiss.

Aggressiva B-cellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

En uppdaterad version av vårdprogrammet är ute på remiss.
Ta del av remissversionen

Follikulära lymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Hodgkins lymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Mantelcellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

En uppdaterad version av vårdprogrammet är ute på remiss.
Ta del av remissversionen

T-cellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Waldenströms makroglubulinemi

En uppdaterad version av vårdprogrammet är ute på remiss.
Ta del av remissversionen

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Syd.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje lymfom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för Aggresiva B-cellslymfom (pdf)

Regional medicinsk riktlinje för Mantelcellslymfom (pdf)

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)

 


Faktaägare: Mats Jerkeman
Gemensam information uppdaterad: 15 november 2017

Regional faktaägare: Mats Jerkeman
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 25 oktober 2017

Regionalt