MENY

Gällande vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07

18. Underlag för nivåstrukturering

Cytostatikabehandling av WM/LPL bör bedrivas vid specialiserade onkologi- eller hematologienheter där det finns tillräcklig kunskap och resurser dygnet runt, året runt för att hantera komplikationer till behandlingen. 

Minimikrav för att bedriva diagnostik och behandling av patienter med WM/LPL bör vara följande: 

  • Minst en specialist i lymfomonkologi eller hematologi. 
  • Möjlighet att ge transfusioner av erytrocyter och trombocyter även under helger. 
  • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör kunna vårdas i isoleringsrum. 
  • Tillgång till intensivvård.
  • Möjlighet att säkra att patienter som genomgår cytostatikabehandling inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter. 
  • Resurser för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten. 
  • Hög andel sjuksköterskor med > 1 års erfarenhet av cytostatikabehandling (> 50 %). 
  • Tillgång till rehabiliteringsteam. 
  • Rutiner för regelbundna diagnostiska konferenser med hematopatolog. 
  • Behandling med stamcellstransplantation ska begränsas till specialiserade enheter, i allmänhet universitetssjukhus.