Faktaägare: Elisabeth Ejerblad, Registerhållare, VO Hematologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2017