Nationellt vårdprogram myelodysplastiskt syndrom

Patienter med MDS behandlas för närvarande enligt riktlinjer “Guidelines for the diagnosis and treatment of myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia”.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje myelodysplastiskt syndrom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)

 


Faktaägare: Elisabeth Ejerblad, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 20 september 2017

Regional faktaägare: Elisabeth Ejerblad, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 25 oktober 2017