Regional vårdprocess myelom

Varje år får cirka 120 personer i Västra sjukvårdsregionen myelom. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vars förlopp skiljer sig mycket åt mellan olika individer. Nya behandlingsmetoder och läkemedel för att hämma sjukdomen har på senare år förbättrat överlevnaden markant.

Patienter med misstänkt myelom utreds av hematologspecialister, som finns på alla sjukhus i regionen. Diagnos ställs via benmärgsprov och blodprover, samt röntgen av hela skelettet. I enstaka fall måste datortomografi eller magnetröntgen göras.

Myelom behandlas med strålning, stamcellstransplantation, cytostatika, och olika nyare läkemedel. Behandlingen sker huvudsakligen i öppenvården och ges på alla sjukhus som har hematologer. Hos yngre patienter ges en högdos cytostatika i kombination med stamcellstransplantation. Behandlingen görs då på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Läs mer om myelomvården i Västra sjukvårdsregionen här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Framtagning av regional anpassning av nytt Nationellt Vårdprogram för myelom som publicerades juni 2013. 
  • Utveckling av myelomregistret med konstruktion och införande av en 3-års blankett för uppföljning av myelombehandlade patienter.
  • Dialogmöten med hematologienheter och medicinmottagningar i VGR och Norra Halland som behandlar myelompatienter med diskussion kring behandlingar, resultat och nya metoder.
  • Att samordna de olika laboratoriemetoderna för blodcancer i Västra sjukvårdsregionen. 

Vårdprocessen för myelom har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för lymfom/KLL och leukemi.

Regional processägare

porträtt

Cecilie Hveding Blimark

regional processägare myelom, hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Lena Nilsson

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst